Luonnollisesti terve

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on monitahoinen käsite, joka kattaa useita eri osa-alueita. Alla on tarkempi selitys  osa-alueista:

  1. Tyytyväisyys elämään: Tämä tarkoittaa yleistä tyytyväisyyttä ja onnellisuutta omassa elämässä. Se voi käsittää tyytyväisyyden omiin saavutuksiin, perhesuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen ja elämässä koettuihin ilonhetkiin.

  2. Hyvä työkyky: Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se mahdollistaa aktiivisen elämäntavan ja kyvyn suoriutua päivittäisistä tehtävistä, mukaan lukien työssä käyminen.

  3. Luovuus: Luovuus voi tuoda paljon iloa ja tyydytystä elämään. Se voi ilmentyä taiteena, musiikkina, kirjoittamisena, kekseliäinä ratkaisuina työssä tai harrastuksissa ja monilla muilla tavoilla.

  4. Hyvät henkilösuhteet: Ihmissuhteilla on suuri merkitys hyvinvoinnille. Hyvät ja tukevat ihmissuhteet, kuten ystävät ja perhe, voivat tarjota emotionaalista tukea, iloa ja merkitystä elämään.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi pyrkii kattamaan kaikki nämä osa-alueet ja tasapainottamaan ne niin, että yksilö voi kokea tyydytystä ja onnellisuutta kaikilla elämänsä osa-alueilla. Tasapaino näiden eri osatekijöiden välillä voi vaihdella jokaisen henkilön kohdalla, ja se voi edellyttää jatkuvaa huomion kiinnittämistä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen.


Todellakin, ihmiskehossa on monimutkaiset ja suunnattomat voimavarat, jotka mahdollistavat sen normalisoinnin ja toimintojen palauttamisen erilaisten rasitteiden jälkeen. Keho hallitsee näitä prosesseja monin eri tavoin, mukaan lukien elektromagneettisten, sähköisten ja biokemiallisten mekanismien avulla. Näiden mekanismien avulla se pyrkii ylläpitämään fysiologista tasapainoa ja hyvää terveyttä.

Kuitenkin eri tekijöiden, kuten stressin, sairauksien, ympäristötekijöiden ja epäterveellisen elämäntavan, vaikutuksesta kehon itsesäätelymekanismit voivat alkaa toimia heikosti. Tämä voi johtaa erilaisiin oireisiin ja terveysongelmiin.

Siksi on tärkeää auttaa kehoa palauttamaan itsesäätelymekanismin toimintakyky silloin, kun on ongelmia ja oireita. Tätä voidaan tehdä monin eri tavoin, kuten terveellisen ruokavalion, liikunnan, stressinhallinnan ja unen avulla. 

Kehon kyky itsesäätelyyn on hämmästyttävä, ja sen tukeminen terveillä elämäntavoilla ja tarvittaessa terapeuttisilla hoidolla voi auttaa ylläpitämään hyvää terveyttä ja palauttamaan toiminnot normaaliksi.